Societat Coral Joventut Terrassenca

166 anys "creant" Cultura
 

SECCIÓ CORAL


Fer


.........


Ens expressem a traves del cant


Nosaltres ens unim per poder expressar, cantant, la nostra sensibilitat .

 La cançó és una forma espontània d'expressió i un mitjà de formació humana: tothom té capacitat per cantar. També, la cançó és una forma musical que integra melodia, text i ritme d'una manera gairebé única. El text defineix el caràcter, els accents, la dicció i la intenció de les melodies que expressen amb tota naturalitat aquella vivència individual que a través del cant esdevé col·lectiva. 

Cantar requereix una implicació personal i alhora necessita el treball comú. És una activitat que integra el respecte, la col·laboració i la valoració del treball ben fet dins un marc lúdic i gratificant per ell mateix. 

La veu és el instrument per excel·lència, forma part del nostre cos i ens és particular i singular. Utilitzem la veu com a vehicle principal de comunicació: parlem, cridem, cantem... i, per tant, és un element de vital importància dins les nostres vides. Per això, a través de la tècnica vocal, es fan conscients aspectes com la respiració, la relaxació dels músculs de la cara i el coll, la posició de la llengua, la projecció del so, la ressonància, l'articulació, la postura corporal... exercicis, jocs i propostes que han d'anar encaminats a solucionar o a millorar un objectiu concret dins el context d'una cançó amb la finalitat d'obtenir un bon so i un resultat bonic per l'oient.

Hem de tenir present que un bon treball de la cançó i de la veu no es pot entendre sense una correcta educació de l'oïda. Qualsevol treball musical demana una oïda ben preparada: és evident el treball constant d'aquest aspecte que cal fer cada cop que cantem. L'afinació, l'adequació rítmica i la conjunció expressiva es construeixen de nou, de manera simultània, cada vegada que es duu a terme l'activitat del cant.  

Actualment, l'Orfeó Joventut Terrassenca està Presidit per Dolors Cantero i Dirigit musicalment per Lucia Bérešová

Horari d'assaig: Tots els dimecres de 20h a 22h.Concert Europa Canta, celebrat a l'Auditori de Terrassa el 29 abril 2023

Conjuntament amb la Coral Impromptu


Concert Festa Major 2021

Feu "click" a la foto per veure el vídeo
Concert de Cant Coral - 2014


Concert Festa Major - 2019

 
Correo
Llamada