Societat Coral Joventut Terrassenca

166 anys "creant" Cultura
 

QUI SOM ?.........

La SOCIETAT CORAL JOVENTUT TERRASSENCA, és una associació sense ànim de lucre, Entitat fundada fa més de 160 anys per promocionar el cant coral, i que després d'una llarga trajectòria amb alts i baixos, acull actualment diverses seccions que es detallen en l'apartat corresponent.

El "Coro Vell", com és conegut popularment, està obert a tot-hom que vulgui formar part de les diferents seccions que el composen, sense cap exclusió ni limitació però respectant els Estatuts aprovats per l'Assemblea General i amb el vist i plau del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya. Qualsevol persona que es vulgui fer soci s'ha de dirigir a la secció que hagi triat o bé a secretaría, que normalment estem disponibles els dilluns i dimarts a la tarda.

Les actuals quotes d'associat, són de 90 € anuals amb carácter general,    72 € anuals de quota reduïda per les dones i de 60 € anuals per als pensionistes i els menors d'edat. A més, cada secció pot haver establert quotes adicionals mensuals per poder pagar els diferents Mestres de que disposin. Actualment l'Entitat té uns 150 socis.

Els components de les diferents seccions que composen l'Entitat, actúen de forma totalment desisteressada i els destinataris de l'activitat de cada secció poden ser diversos: En principi les actuacions que es fan, van dirigides majoritariament al públic terrassenc, que és el principal destinatari, però això no és obstacle per la seva participació en altres àmbits tant comarcals, nacionals e internacionals i obert a les persones que no son sòcies de l'Entitat. 

L'Entitat no és membre de cap organització pública, però sí que és membre o té relacions de col-laboració amb altres entitats privades, com ara la Federació de Cors de Clavé, la Federació d'Entitats Corals de Catalunya, la Coral de Barcelona, i amb totes les Corals de la ciutat de Terrassa

A continuació, en els propers apartats s'exposen diversos aspectes relacionats, com ara una mica de història, els components de la Junta Directiva, els Estatuts i temes relacionats amb la Llei de Transparència.

 
Correo
Llamada